maruxas.com

info@maruxas.com

16

Nos últimos anos as Maruxas de nata recibiron varios premios nacionais e internacionais que reflicten o espírito cos que son creadas día a día.
1.- PREMIO EXCELENCIA Á INNNOVACIÓN PARA MULLERES RURAIS. Ministerio de Medio Ambiente, Rural e Mariño. Agosto 2011.
2.- PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA, MULLER EMPRENDEDORA. Concedido en maio de 2012 polo Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.
3.- INTERNATIONAL SUPERIOR TASTE & QUALITY AWARD, 2013. Premio Internacional Superior ao Sabor e á Calidade) do iTQi (Instituto Internacional do Sabor e a Calidade) en Bruselas.
4.- ZOCO DE OURO, RECUPERACIÓN DE SABORES, 2012.